Tinggal 11 unit Salvia

Terima kasih atas sambutan terhadap rumah cluster bukit Salvia. Kini tinggal 11 unit saja. Stok yang tersedia dapat dilihat di bawah ini

Stok Salvia per 20 Oktober 2020

AZ.05/36, SALVIA 2, 36/90
AZ.09/28, SALVIA 2, 36/90
AZ.05/01, SALVIA 2 HOEK, 36/170
AZ.12/39, SALVIA 2 HOEK, 36/174
AZ.15/58, SALVIA 2 HOEK, 36/174
AZ.15/39, SALVIA 2 HOEK, 36/176
AZ.17/17, SALVIA 2 HOEK, 36/177
AZ.10/27, SALVIA 2 HOEK, 36/186
AZ.01/12, SALVIA 3, 36/206
AZ.11/15, SALVIA 4, 38/120, ready Stok

Harga Oktober 2020

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
SALVIA 2 36 90 377.946.750 417.835.909 448.227.649 410.237.974
SALVIA 4 38 120 471.976.500 521.738.783 559.652.903 512.260.253
SALVIA 2 HOEK 36 170 556.656.750 615.360.459 660.048.999 604.188.324
SALVIA 2 HOEK 36 174 565.592.250 625.234.186 670.637.566 613.883.341
SALVIA 2 HOEK 36 176 570.060.000 630.171.050 675.931.850 618.730.850
SALVIA 2 HOEK 36 177 572.293.875 632.639.482 678.578.992 621.154.604
SALVIA 2 HOEK 36 186 592.448.750 654.855.369 702.403.269 642.968.394
SALVIA 3 HOEK 36 206 644.171.150 712.008.621 763.694.313 699.087.198

Modal pertama = DP + Biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi 
  KPR Biaya KPR
SALVIA 2 36 90 410.237.974 20.511.899 389.726.075 19.486.304
SALVIA 4 38 120 512.260.253 25.613.013 486.647.240 24.332.362
SALVIA 2 HOEK 36 170 604.188.324 30.209.416 573.978.908 28.698.945
SALVIA 2 HOEK 36 174 613.883.341 30.694.167 583.189.174 29.159.459
SALVIA 2 HOEK 36 176 618.730.850 30.936.543 587.794.308 29.389.715
SALVIA 2 HOEK 36 177 621.154.604 31.057.730 590.096.874 29.504.844
SALVIA 2 HOEK 36 186 642.968.394 32.148.420 610.819.974 30.540.999
SALVIA 3 HOEK 36 206 699.087.198 34.954.360 664.132.838 33.206.642

Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 7% 

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7,00%
  KPR 10 15 20
SALVIA 2 36 90 410.237.974 4.525.050 3.502.968 3.021.542
SALVIA 4 38 120 512.260.253 5.650.387 4.374.123 3.772.971
SALVIA 2 HOEK 36 170 604.188.324 6.664.382 5.159.085 4.450.052
SALVIA 2 HOEK 36 174 613.883.341 6.771.321 5.241.869 4.521.459
SALVIA 2 HOEK 36 176 618.730.850 6.824.790 5.283.261 4.557.163
SALVIA 2 HOEK 36 177 621.154.604 6.851.525 5.303.958 4.575.015
SALVIA 2 HOEK 36 186 642.968.394 7.092.138 5.490.223 4.735.681
SALVIA 3 HOEK 36 206 699.087.198 7.711.145 5.969.414 5.149.015

   

Brosur http://bit.ly/BrosurSalvia
Siteplan http://bit.ly/SiteplanSalvia

Copyright ©2020 citraindahciputra.net - Design by Top 10 Binary Options
ftgm Instagram

Alamat:

 

Lokasi: